20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaW jakich przypadkach (29-07-2012)


Podstawy zakazu wjazdu cudzoziemców i osób bez obywatelstwa na Ukrainę

1. Wjazd na Ukrainę przez cudzoziemca lub osobę bez obywatelstwa jest zabroniony:
- w interesie zabezpieczenia krajowego bezpieczeństwa Ukrainy lub ochrony porządku społecznego;
- w przypadku, gdy jest to konieczne dla ochrony zdrowia, ochrony praw i prawnych interesów obywateli Ukrainy i innych osób , które zamieszkują na Ukrainie;
- w przypadku, gdy przy składaniu prośby o wjazd na Ukrainę osoba taka złożyła o sobie z góry nieprawdziwe informacje lub podrobione dokumenty;

 

- w przypadku, gdy dokument paszportowy takiej osoby, wiza są podrobione, zniszczone, bądź nie odpowiadają określonemu wzorowi lub należą do innej osoby;

- w przypadku, gdy taka osoba naruszyła w punkcie przekraczania państwowej granicy Ukrainy zasady przekraczania państwowej granicy Ukrainy, zasady celne, normy sanitarne, bądź zasady lub nie wykonała prawnych poleceń pracowników i osób funkcyjnych organów ochrony granicy państwowej, organów celnych i innych przeprowadzających kontrolę na granicy państwowej;

- w przypadku, gdy podczas wcześniejszego pobytu na terytorium Ukrainy cudzoziemiec lub osoba bez obywatelstwa nie wykonała decyzji sądu lub organów władzy państwowej, upoważnionych do nakładania kar administracyjnych lub posiadają inne niewykonane zobowiązania majątkowe wobec państwa, osób fizycznych lub prawnych, w tym związane z wcześniejszym wydaleniem, w tym również po zakończeniu terminu zakazu wjazdu na Ukrainę.

2. Przy istnieniu podstaw zaznaczonych w ust.2 i 7 ust.1 niniejszego art., informacje o cudzoziemcach lub osobie bez obywatelstwa wnoszone są do bazy danych osób, którym zgodnie z prawem Ukrainy zabrania się wjazdu na Ukrainę lub czasowo ogranicza się prawo wyjazdu z Ukrainy. органом охорони державного кордону.

3. Decyzje zakazujące wjazdu na Ukrainę podejmowane są przez centralny organ władzy wykonawczej zabezpieczający realizację polityki państwowej w obszarze migracji, Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy lub organ ochrony granicy państwowej.

Podstawa prawna: O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa

 Powrót Wszystkie Aktualności